خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دستور زبان و شاخه های آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


      دستور زبان یکی از سه شعبه ی مهم زبان شناسی است ومانند زبان وزبان شناسی دارای تعریف های متعددی است نویسندگان دستورهای کهن آن را «فنّ درست گفتن ودرست نوشتن وتعلیم زبان» می خوانند  پیروان زبان شناسی تبدیلی – تولیدی آن را« توصیف بالقوه ی زبان درتولید و فهم جمله های بی شمار»می دانند می توان گفت دستور بحثی است از زبان شناسی که در باره ی ساخت آوائی وصرفی ونحوی ومعنائی زبان بحث می کند از دستور وزبان شناسی می توان در فرا گرفتن زبان نیز بهره گرفت

 

 

 

فهرست مطالب
پیشینه ی تحقیق 17
2-1-2-شاخه های دستور زبان17
2-1-3-فایده ی دستور زبان18
2-1-4-پیشینه ی دستورنویسی در جهان19
2-1-5-پیشینه ی دستور نویسی درایران20
2-1-6-پیشینه ی دستور نویسی فارسی درخارج ایران21
2-1-7-شروع دستور زبان نویسی22
2-1-8-دستور زبان های اروپایی 25
2-1-9-دستور بر پایه ی مکتب های جدید زبان شناسی25
2-1-10-رابطه ی دستور با زبان شناسی25
2-1-11-هدف و مطالعه ی دستور26
2-1-12-کتاب شناسی بیهقی26
2-1-13- کتاب شناسی جهانگشا
منابع