خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رشد کلزا و فاکتورهای زراعی آن با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه1 مشکل اساس کلزا در بیشتر نواحی دنیاست  اسکلروتینیا در شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب مصادف با گل دهی کلزا بیشترین شدت را دارد دامنه میزبانی این قارچ وسیع بوده، میزبان های عمده آن عبارتند لوبیا، آفتابگردان و سویا می باشد(Hoitnik and Bochm,1999) بنابراین تناوب کلزا با این محصولات استقرار و توسعه سریع بیماری را در خاک باعث می شود 

 

 

 

فهرست مطالب
بررسی فاکتورهای زراعی در رشد کلزا  17
1-1-2 اثر تاریخ کاشت بر رشد و نمو کلزا  17
1- 1- 1- 2تاثیر تاریخ کاشت بر روی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد19 
2- 1- 2 اثر تراکم در رشد کلزا  21  
1-2- 1- 2 تاثیر تراکم در میزان عملکرد  26
3- 1- 2 اثر نیتروژن در رشد کلزا  27
1- 3- 1- 2 تاثیر در عملکرد دانه  29
2-  3- 1- 2 تاثیر بر خصوصیات فنولوژیک  30
3- 3- 1- 2 تاثیربر خصوصیات فیزیولوژیکی  30
2-2 تاثیر فاکتورهای زراعی بر میزان بیماری اسکلروتینیا  31
1-2- 2 تاثیر تاریخ کاشت بر بیماری اسکلروتینیا  31
2- 2-2 تاثیر تراکم بوته بر بیماری اسکلروتینیا  32
3- 2- 2 تاثیر کود نیتروژن بر بیماری اسکلروتینیا  35
3- 2 روابط بین شدت و وقوع بیماری  37 
4-2 مدل های انتگرالی یا سطح زیر منحنی  
منابع