خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ریشه ها و عوامل پیدایش مکتب فمنیسم با فرمت docx در قالب 84 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


  فمینیسم‏‏ در تقسیم بندی اولیه در دو بعد نظری و عملی مطرح است فمینیسم‏‏ در بعد نظری به صورت یک نظریه و در بعد عملی به صورت جریان اجتماعی دیده می شود به نظر می رسد یکی از تأثیرگذارترین عوامل به خصوص در بعد نظری، مبانی فلسفی است نمونه بارز این تأثیر را در موج سوم فمینیسم‏‏ می توان دید که در قالب یک نظریه پست مدرن، به صورت نگرشی فلسفی در آمده است

 

 

 

فهرست مطالب
ریشه ها و عوامل پیدایش مکتب فمنیسم
 مقدمه
1- آراء و نظرات فلاسفه در باره زنان 
1-1- دیدگاه افلاطون 
 1-1-1-رفتار شناسی زنان از دیدگاه افلاطون 
1-1-2- دیدگاه افلاطون در باره تساوی طبیعت و استعدادهای زنان و مردان
1-1-3-دیدگاه افلاطون در باره نهاد خانواده
1-2- دیدگاه ارسطو60
1-2-1-رفتار شناسی زنان از دیدگاه ارسطو60
 1-2-2- دیدگاه ارسطو در باره نهاد خانواده 
  1-3- دیدگاه ژان ژاك روسو65
1-3-1-رفتار شناسی زنان از دیدگاه ژان ژاک روسو66
1-3-2- دیدگاه روسو در باره نهاد خانواده 
1-3-3- دیدگاه روسو در باره تأثیر محیط بر انسان 
 1-4-رفتار شناسی زنان از دیدگاه فردریش نیچه75
2- عوامل فرهنگی  
3- عوامل اجتماعی و محیطی  
4-عوامل حقوقی 
 -عوامل اقتصادی   
6-عوامل سیاسی
- بی توجهی به زنان در وضع قوانین جهانی100
- قرار گرفتن زنان در اقلیت جامعه سیاسی
- عدم توجه به زنان در رسیدن به قدرت
7- عوامل مذهبی   
  7-1-زن در آئین علمای یهودی103
  7-2- زن در آئین علمای مسیحی105
 7-3-زن در فرهنگ مسلمین  
منابع