خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ادبیات کودک در سوریه با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 اگر چه از عمر کشور مستقل سوریه کمی بیش از نیم قرن می گذرد ولی سرزمین شام در طول تاریخ ، فرهنگی درخشان داشته است . در دوران جاهلی روابط تجاری گسترده ای با قریش داشت در دوران اسلامی در زمان معاویه و بعد از او به عنوان پایتخت سرزمین های اسلامی جایگاه خود را داشت .

 

 

 

فهرست مطالب
سیر تاریخی ادبیات کودک در سوریه 89
3-1 . ترانه های عامیانه اولین سرچشمه ادبیات کودک در سوریه 89
3-2 . توجه به یادگیری کودک در عصر عباسی 91
3-3 . الف باء اولین اثر خاص کودکان کشور سوریه 92
3-4. شعر تعلیمی در کشور سوریه 92
3-5 . ترجمه در کشور سوریه 93
3-5-1. پیشینه تألیف کتب درسی 94
3-6 . پیشتازی شعر بر قصه در ادبیات کودک در کشور سوریه 96
3-7 . احیای قصه در ادبیات کودک 98
3-7-1. نمونه هایی از داستان های اولیه 99
3-7-1-1 . نقد و بررسی داستان 100
3-7-2 . پیشگامان احیای قصه در ادبیات کودک سوریه 101
3-7-2-1. سلیمان عیسی و آثار او در زمینه ادبیات کودک 101
3-7-2-1-1 . نمونه از اشعار و قصاید سلیمان عیسی 102
3-7-2-1-2 . دنیای کودکان  در آثار سلیمان عیسی 104
3-7-2-2 . زکریا تامر ؛ نویسنده ای با ایده هایی نو و اهداف متعالی 105
3- 7-2-2-1 . نمونه ای از قصه های تعلیمی زکریا تامر 106
3-7-2-3 . رزق الله حسون  و ترجمه حکایت های کیدلوف روسی 108
3-7-2-4 . لینا کیلانی و آثار ارزشمند او برای کودکان 109
3-7-2-5 . جرجیس شلحت مترجم حکایت های اسقف فنلون 110
3-8 . تحول در نویسندگی ادبیات عرب سوریه 113
3-9 . نقش مراکز انتشاراتی اثر گذار در توسعه ادبیات کودک 115
منابع