خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ادبیات کودک در مصر و سرآغاز آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


« ادبیات کودک با تأسیس مکان های آموزشی و تعلیم جدید عربی – برای مسلمانان و مسیحیان – در دوره دولت عثمانی  ( مصر ، سوریه ، فلسطین و لبنان ) طی قرن نوزدهم تکامل یافت . با این حال منتقدان درباره شخصیت های پیشگام ادبیات کودک اختلاف نظر دارند ؛ برخی این پیشگامی را به « رفاعه رافع طهطاوی » نسبت داده اند و گروهی دیگر نیز « محمد عثمان جلال » یا « محمد هراوی » یا « کامل کیلانی » را در این زمینه پیشگام دانسته اند . برخی نیز معتقدند که امیر الشعراء « احمد شوقی » اولین کسی بود که در طول اقامت خود در فرانسه به ادبیات کودک در مفهوم جدید آن به عنوان نوع ادبی متمایز از ادبیات بزرگسال و مشابه ادبیات کودک در کشورهای متمدن توجه کرده است و از این رو او را طلایه دار ادبیات کودک نوین در جهان عرب برشمرده اند .» 

 

 

 

فهرست مطالب
2 . فصل دوم :سرآغاز و شکل گیری ادبیات کودک در مصر 50
2-1. بنیان گذاران ادبیات کودک در مصر 51
2-1-1 . رفاعه رافع طهطاوی پیشتاز ادبیات کودک در جهان عرب 51
2-1-1-1 . طهطاوی از دیدگاه أدبا 52
2-1-1-1-1 . عبدالغنی حسن و نقد کتاب المرشد الأمین 52
2-1-1-1-2 . علی مبارک آگاه به فضل و مرتبه علمی طهطاوی 53
2-1-1-1-3 . روضه المدارس ؛ جرقه آغازین ادبیات کودک 54
2-1-2 . محمد عثمان جلال سردمدار ادبیات افسانه ای 56
2-1-2-1 . نمونه ای از آثار منظوم محمد عثمان جلال 57
2-1-2-1-2 . هدف عثمان جلال از ترجمه آثار لافونتین 61
2-1-2-1-2 . دیوان الیواقظ اثری خاص برای کودکان 62
2-1-3 . جایگاه عبدالله فریج در شکل گیری شعر کودک 63
2-1-4 . مصطفی کامل  داعیه گسترش ادبیات تعلیمی 64
2-1-5 . احمد شوقی بنیانگذار قصه منظوم کودکانه 65
2-1-5-1 . اعمال و آثار احمد شوقی در حیطه ادبیات کودک 67
2-1-5-1 . طرح یک پرسش 68
2-1-5-3 . احمد شوقی از دیدگاه محمد غنیمی هلال 70
2-1-6 . فعالیت های دیگر در زمینه ادبیات کودک 71
2-1-7 . علی فکری و اعتقاد به نقش تکالیف درسی در تکامل شخصیت کودک 72
2-1-8 . ابراهیم عرب ؛ ارائه مضامین عالی با مفاهیم ساده 72
2-1-8-1 . تبعیت ابراهیم عرب از روش ادبیان پیشین 73
2-1-8-2 . دیوان آداب العرب ؛ اثری تربیتی و تهذیبی 74
2-1-9 . محمد هراوی شاعری معتقد به ادبیات کودک 76
2-1-9-1 . محمد هراوی از دیدگاه اهل قلم 76
2-1-9-2 . آثار هراوی در زمینه ی ادبیات کودک 77
2-9-2-1 . دیوان سمیر الأطفال قدیمی ترین اثر مستقل و خاص کودکان 77
2-1-9-3 . اسباب و رموز موفقیت هراوی 78
2-1-9-4 . نمونه ای از اشعار هراوی 79
2-1-10 . کامل الکیلانی عامل تغییر در نگرش جامعه نسبت به ادبیات کودک 79
2-1-10-1. فعالیت های ادبی کامل کیلانی 81
2-1-10-2 . منابع و عوامل فرهنگی در قصه های کامل کیلانی 82
2-1-10-3 . نقش و اهمیت داستان در آموزش کودکان 82
2-1-10-4 . انگیزه های فعالیت کامل کیلانی در ادبیات کودک 84
2-1-10-5. نمونه ای از اشعار کامل کیلانی 86
2-1-11 .  نتیجه فصل 87
منابع