خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در دنیای باستان نظیر تمدن های باستان بین النهرین، ایران باستان، رم باستان، مصر و یونان باستان و سرانجام برخی اقوام باستانی متمدن دیگر، خواه درعصر میانه و قرون وسطی، و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلاب های عظیم اجتماعی، و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است.  

 

 

 

فهرست مطالب
انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 49
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی 50
بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 50
الف: مبنای تاریخی 50
ب: مبنای مذهبی 53
ج: مبنای اقتصادی 54
د: مبنای فرهنگی 57
ه: جهانی شدن 58
بند دوم: معنای سیاست جنایی 60
الف: مفهوم مضیق 60
ب: مفهوم موسع 61
گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی 62
بند اول: مقررات قبل از انقلاب 63
الف: آیین نامه عتیقات مصوب 1303 63
ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 64
ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب 1311 66
د: قانون الحاق ماده 127 مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب 1347 68
بند دوم: مقررات پس از انقلاب 68
الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز مصوب 1358 68
ب: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362 69
ج: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 70
د: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال 1379 71
ه: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 72
گفتار سوم: سیاست جنایی قضایی 74
بند اول: متن احکام دادگاه 76
الف: حفاری و کاوش غیر مجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه شهرستان رزن 76
ب: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه – ساخت و خرید و فروش و تبلیغ دستگاه فلزیاب شهرستان رزن 77
بند دوم: تحلیل احکام 80
گفتار چهارم: سیاست جنایی اجرایی 83
گفتار پنجم: سیاست جنایی مشارکتی 88
منابع