خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تاریخ طب مزاجی با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در اینکه دانش پزشکی کجا و چگونه آغاز شده ،میان مورخان اختلاف نظر است.بعضی پایه گذارآن را جادوگران یمن می دانندو بعضی ساحران و مغان ایران،عده ای دیگر می گویند که نخستین پایه گذاران طب ،مصریان بوده اند و پاره ای دیگر، هندیان یایونانیان باستان را بانیان طب می دانند.ولی" ابن ابی اصیبعه "برآن است که نمی توان اختراع این علم را به ملتی خاص نسبت داد،زیرا که ممکن است ملتی منقرض شده و به این دانش مجهز بوده و امروز اثری از آن نیست و پس از مدتی در ملت دیگری ظهور پیدا کرده . نظریه دیگر مبدا طب را وحی و الهام می داند.این علم را علما از انبیاءاخذ نموده اند،چرا که طریقی برای دست یافتن به حقیقت بیماری نیست جز طریق سمع،و راهی برای نیل به معرفت دارو نمی باشد جز به توفیق ... . سابقه طب به زمانی بر می گردد که انسان بر کره خاکی پای نهاده است

 

 

 

فهرست مطالب
تاریخ طب مزاجی
2-1-طب مزاجی از منظر تاریخ 30
2-2-طبایع چهار گانه در مکتبهای مختلف 31
2-2-1- مکتب یونان   31
2-2-2-بقراط 31
2-2-3-جالینوس 32
2-2-4-مکتب طبی مصر 32
2-2-5-مکتب طبی چین 32
2-2-6-مکتب طبی هند 33
2-2-7مکتب طب سنتی ایران 34
2-3-مخالفین نظریه طبایع چهارگانه 35
2-4-طب مزاجی در سیستم نظام هستی
منابع