خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعلیم و تربیت و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تعریف تعلیم عبارت است از فراهم آوردن زمینه‏ها و عوامل برای اینکه متعلم دانشی را واجد شود  تربیت عبارتست از فراهم کردن زمینه ها و عوامل  به فعلیت رساندن یاشكوفا ساختن شخص در جهت رشد و تكامل اختیارى او به سوى هدف‏هاى مطلوب وبر اساس برنامه‏اى سنجیده شده 

 

 

 

فهرست مطالب
تعلیم وتربیت واهمیت آن    13
الف:تعریف تعلیم وتربیت    14
ب : اهمیت تعلیم وتربیت نزدایرانیان قبل ازاسلام    15
ج:اهمیت تعلیم وتربیت   ازدیدگاه اسلام    18
د : فراگیری علوم مختلف در اسلام
منابع