خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حضور اسماعیلیان در ایران از ابتدا تا آغاز انقلاب مشروطه با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


دعوت اسماعیلیان در سده سوم هجری ،در شمال غرب،غرب و مرکز ایران آغاز شد اسماعیلیان پیش از حمله مغول صمیمانه ترین پیوندها را با ایران داشته انداولین  داعی این مناطق را فردی به نام خلف دانسته اند ،که به عنوان داعی از طرف عبدالله بن میمون قداح به این مناطق که شیعه نشین بودند فرستاده شد تا بتواند به تبلیغ آئین خود بپردازد او به ناحیه پشاپویه از نواحی کلین ری آمد و زمینه دعوت اسماعیلیان را فراهم کرد پس از او پسرش احمد و سپس فردی به نام غیاث به جانشینی او رسیدند (طوسی،283:1389)

 

 

 

فهرست مطالب
آغاز دعوت اسماعیلیان در ایران و اولین داعیان آن ها14
2-2- دعوت جدید16
2-2-1 – نزاریان و قلعه نشینی18
2-2-2حکمرانان اسماعیلی نزاری در الموت(483-654/1090-1256) و وضعیت اجتماعی اسماعیلیان آن دوران19
2-2-3-فدائیان اسماعیلی22
2-2-4- حمله مغول و فتح قلاع اسماعیلیه 23
2-2-5-دوران اختفاء مجدد اسماعیلیان24
2-2-6-دوران احیای انجدان26
2-2-7-امامان اسماعیلی که در ایران حکومت کردند28
2-2-8-حکومت امامان اسماعیلی در مرکز ایران28
2-2-8-1-حکومت و شورش آقاخان محلاتی(آقاخان اول) در کرمان31
2-2-8-2-مسئله بازگشت آقاخان به ایران34
2-2-8-3-اسماعیلیان ایران پس از رفتن آقاخان اول به هند36
2-2-9-آقاخان دوم (آقاعلی شاه)37
2-2-10-بررسی مقایسه ای ائمه اسماعیلیان قاسم شاهی و محمدشاهی
منابع