خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خاندان بابویه و معرفی آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از معروف ترین خاندان های بنام ایرانی، خاندان بابویه از خاندانهای قدیمی‌شهرقم بودند،که بیش از سیصد سال در مرکز ایران دانشمندان ناموری از میان آنها برخاستند.بابویه جد اعلای شیخ صدوق می‌باشد. این خاندان ازخاندانهای مهم علمی‌شیعی درقرون سوم تا هفتم است.اصل این خاندان از قم بودند ولی سپس بسیاری از افراد آن به ری کوچیده اند،زمان این کوچ معلوم نیست،اما به نظر می‌رسد که این انتقال با استقرار شیخ صدوق در ری آغاز شده باشد. شیخ منتجب الدین رازی (متوفی بعدازسال600 هجری)،آخرین فرد سرشناس این خاندان بوده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
 معرفی خاندان بابویه 
2-1 خاندان بابویه     27
2-2 علی ابن بابویه قمی (صدوق اول)    28
2-3 حسین بن علی ابن بابویه قمی     38  
2-4 شیخ منتخب الدین     43
2-5 تعدادی از مشهورترین خاندان بابویه 
منابع