خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش در محوطه های تاریخی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


همان طور که امروزه نقش پیشگیری از بیماری موثرتر از نقش درمان بیمار بعد از بیماری است برای مبارزه با جرم نیز موضوع پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد ارجح تر از برخورد با مجرم و اصلاح و تربیت وی می باشد، به خصوص که صرف هزینه های سنگین برای اصلاح و تربیت مجرم و ناکارایی این اقدامات، همواره بحث برانگیز بوده است. ولی واقعیت این است که در کشور ما نه فقط ابزارها و امکانات پیشگیری از وقوع جرایم در مفهوم پیشگیری اجتماعی در اختیار و توان دستگاه قضایی نیست بلکه عدم برنامه ریزی های کلان، ناهماهنگی دستگاه ها و سازمان های دولتی در تعیین خط مشی ها و سیاست کلی و ضعف بودجه مالی و فقدان نیروی انسانی متخصص در این سازمان ها، عدم استفاده از بخش های فرهنگی و آموزشی کشور و بی اطلاعی و یا بی اعتنایی مسئولان اجرایی در رابطه با اعمال روش های بهره وری و ده ها علت و عامل دیگر موجب شده پیشگیری در کشور ما معنا و مفهوم اجرایی چندانی نداشته باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش در محوطه های تاریخی 94
فصل اول: پیشگیری کیفری 97
گفتار اول: مفهوم پیشگیری 99
بند اول: تعریف 99
بند دوم: مفهوم مضیق پیشگیری 100
بند سوم: مفهوم موسع پیشگیری 101
گفتار دوم: روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز 102
بند اول: حبس 102
بند دوم: جزای نقدی 105
گفتار سوم: فواید و مضرات پیشگیری کیفری از جرم حفاری و کاوش 108
بند اول: فواید مجازات حبس برای حفار و کاوشگر غیرمجاز 108
الف: بازدارندگی و ارعاب مجازات حبس 108
ب: دور نگه داشتن حفار و کاوشگر غیرمجاز از اجتماع 110
بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز 111
الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی 111
ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت 113
ج: فرهنگ پذیری مرتکب جرم علیه میراث فرهنگی از محیط زندان 115
بند سوم: فواید جزای نقدی برای جرم حفاری و کاوش 116
الف: جبرانکننده بودن 116
ب: کاهش هزینهها و مضرات زندان 117
بند چهارم: مضرات جزای نقدی برای حفار و کاوشگر غیرمجاز 117
الف: عدم بازدارندگی 117
ب: یکسان نبودن شدت مجازات برای افراد مختلف 11
منابع