خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه زمینه های جغرافیایی شکل گیری خاطره تاریخی ایرانیان با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


گر چه نام خراسان یک محدوده ی جغرافیایی را نشان می دهد، اما در فرهنگ ایرانی،  این نام و ایالتی که منسوب بدان است، گویای یک تاریخ طولانی نیز به شمار می آید. از آنجا که حماسه های ایرانی، در بر دارنده اخبار فراوان درباره مرزهای خراسان است و طی آن از اعمال پهلوانان ایرانی سخنی به میان می آید. بدین جهت سهم خراسان در شکل گیری هویت ملی ایرانیان قابل توجه دیده می شود. این نکته با رشد و بالندگی زبان فارسی در ایران بعد از اسلام و ظهور شعرای بزرگ به خوبی آشکار شده است. اما نباید از نظر دور داشت که پا به پای ادبیات فارسی دری، تألیف کتب متعدد جغرافیایی (تاریخی) هم باید مورد توجه قرار گیرد. 

 

 

 

فهرست مطالب
جغرافیای خراسان بزرگ(42-35)؛
 وجه تسمیه(37)؛ 
وسعت و گستره(38-37)، 
کوهها و معادن(38)،
 نهرها و رودخانه ها(39)،
 راهها و ارتباطات(40 ). 
نواحی و شهرها(58-41)؛
 بلخ(41-43)، تخارستان(43)، 
مرو(46-44)، هرات48-47)، 
نیشابور(50-49)، 
سغد و سمرقند(52-50)، 
بخارا(55-53)، خوارزم(58-56)، 
سایرشهرهای ماوراء النهر(58-57). 
منابع اقتصادی خراسان(61-58).
منابع