خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ساخت گرایی تکوینی و توضیح آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


لوسین گلدمن واضع نظریه ی ساخت گرایی تکوینی در حوزه ی جامعه-شناسی هنر و ادبیات است. گلدمن در کار خود از بررسی به سبک و سیاق ساختارگرایی سنتی فراتر می رود و از جنبه ای پویا به ساختارها می نگرد. به باور گلدمن اصطلاح ساختار دارای جنبه ای ایستاست و این در حالی است که انسان ها در کنش های هر روزه ی خود نه با ساختارها بلکه با ساخت گیری ساختارهای جدید و ساخت شکنی ساختارهای کهنه روبرو هستند. از این نقطه نظر، گلدمن در بررسی خود از آثار ادبی (به مثابه ی آفرینش های فرهنگی) دیدگاهی دیالکتیکی را اتخاذ می کند. 

 

 

 

فهرست مطالب
 ساخت گرایی تکوینی 20
- نظریه صنعت فرهنگی 23
- نظریه مولف 25
2-2 چهارچوب نظری 29
نظریه جامعه شناختی جورج هواکو 29
3-2مبانی نظری نشانه شناسی 34
- فردینان دو سوسور 36
- چارلز سندرس پیرس 40
- رومن یاکوبسن 42
- رولان بارت 43
- امبرتو اکو 45
- جان فیسک 47
4-2 مفاهیم اصلی  48
سینمای انتقادی  48
5-2 فرضیه های اصلی تحقیق  50
فرضیه های فرعی 
منابع