خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه های تاریخی با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سیاست جنایی شاخه ای از علم است كه از یافته های رشته حقوق جزا در جهت کنترل بزه و بزهکاری بهره می برد. این شاخه شامل كلیه اقدام های سركوبگرانه كیفری و غیركیفری و پیشگیرانه با ماهیت های متفاوت است كه دولت و جامعه مدنی، هر یك به صورت مستقل و با مشاركت سازمان یافته یكدیگر از آن ها به منظور سركوبی بزهكاری و بزهكاران و نیز پیشگیری از بزهكاری و انحراف استفاده می كنند.

 

 

 

فهرست مطالب
سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه های تاریخی19
فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش...21
گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش 21
گفتار دوم: تعریف محوطه های باستانی – تاریخی و انواع حفاری 27
بند اول: انواع حفاری 27
الف: حفاری علمی 27
ب: حفاری تجاری 28
بند دوم: محوطه های باستانی و تاریخی 28
الف: محوطه های تاریخی 28
ب: محوطه های باستانی 28
گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش 29
بند اول: رکن قانونی 29
بند دوم: رکن مادی 30
الف: رفتار مجرمانه 30
ب: موضوع جرم 35
ج: وسیله ارتکاب جرم 36
د: سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم 37
1- غیرمجاز بودن حفاری و کاوش 37
2- عدم لزوم انجام حفاری و کاوش در اماکن و محوطه های تاریخی 38
3- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی 38
ه: نتیجه حاصله 39
بند سوم: عنصر روانی 39
بند چهارم: مجازات 41
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی 43
بند اول: ایتالیا 43
بند دوم: افغانستان 44
بند سوم: چین 44
بند چهارم: فرانسه 46
بند پنجم: یونان 47
منابع