خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهر میبد و اقلیم آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


میبد در 10 درجه و 2 دقیقه و 54 ثانیه طول جغرافیایی و 4 درجه و 14 دقیقه و 32 ثانیه عرض جغرافیایی واقع بوده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 1234 متر می‌باشد. شهر میبد در شمال غرب شهر یزد، کنار جاده تهران - بندرعباس و راه‌‌آهن تهران - کرمان و در حاشیه كویر مركزی ایران قرار دارد. اراضی خاوری آن دشت و هموار است و از سوی غرب به كوهپایه و ارتفاعات جنوبی عقدا منتهی می‌گردد. شهرهای یزد، صدوق و اردكان به ترتیب همسایگان جنوب شرق، جنوب و شمال این شهرستان هستند.

 

 

 

فهرست مطالب
موقعیت جغرافیایی 44
3-2- مشخصات محیط طبیعی 46
3-2-1- زمین شناسی 46
3-2-1-1- رسوبات بادی 48
3-2-2- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه 49
3-2-3- شیب 50
3-2-4- ویژگیهای اقلیم شناسی شهر میبد 50
3-2-4-1- ویژگی حرارت در اقلیم شناسی 51
3-2-4-2- وضعیت بارش در شهر میبد 52
3-2-4-3- وضعیت رطوبت نسبی در شهر میبد 52
3-2-4-4- وضعیت باد در شهر میبد 53
3-2-5- وضعیت منابع آبی 56
3-2-5-1- آب زیرزمینی شهر میبد 56
3-2-6- خاکشناسی شهر میبد 56
3-2-7- پوشش گیاهی شهر میبد 57
3-2-8- گونه های جانوری میبد 57
3-3- ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهر میبد 58
3-3-1- مشخصات اجتماعی شهر میبد 58
3-3-1-1-سواد و آموزش
دین و زبان 58
3-3-1-3- نحوه گذراندن اوقات فراغت 59
3-3-2- مشخصات جمعیتی شهر میبد 59
3-3-2-1- تعداد جمعیت 59
3-3-2-2- توزیع و تراکم جمعیت بر حسب مساحت 59
3-3-2-3- تراکم نسبتی(سیر صعودی) 60
3-3-2-4- نسبت جنسی و ترکیب سنی 60
3-3-2-5- مهاجرت 61
3-4- ویژگی اقتصادی 61
3-4-1- فعایت کشاورزی 61
3-4-2- فعالیت اقتصادی و صنعتی 62
3-4-3- بخش صنایع دستی 62
3-5- مشخصات فضایی کالبدی شهر میبد 63
3-5-1- نحوه استفاده از اراضی شهر 63
3-5-2- وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری 64
3-5-2-1- درمان و بهداشت 64
3-5-2-2- آموزش فنی و حرفه ای 64
3-5-2-3- مذهبی 64
3-5-2-4- فضای سبز و پارک 69
3-5-2-5- آموزش عالی 69
3-5-2-6- موقعیت تاریخی شهر میبد 70
3-5-2-7- وجه تسمیه میبد 77
3-5-3- نحوه توزیع خدمات محله ای 77
3-6- جاذبه های گردشگری میبد 78
3-6-2-1- نارین قلعه 81
3-6-2-2-چاپارخانه 82
3-6-2-3- مسجد جامع میبد 84
3-6-2-4- آب انبار کلار 86
3-6-2-5- یخچال خشتی 87
3-6-2-6- کاروانسرای شاه عباسی 87
3-6-2-7- کبوتر خانه 89
3-6-2-8- آب انبار 89
3-6-2-9- برج و بارو و دروازه شارستان
منابع