خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گیاه شناسی شلغم و کلیات آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


متوسط افت عملکرد سالانه شلغم به واسطه عدم تاریخ کشت مناسب در جهان حدود 17 درصد بوده که تا بیش از 70 درصد در هر سال می تواند افزایش یابد ازسال1998،  25  میلیون هکتار از اراضی جهان به کشت ارقام شلغم وخردل اختصاص داشته است اعتقاد بر این است که زراعت شلغم و خردل در اروپا از اوایل قرون وسطی آغاز گردیده و از اوایل قرن شانزدهم زراعت و تجارت شلغم راپا و شلغم ناپوس در هلند ثبت شده است در آن زمان از روغن این گیاه بعنوان سوخت چراغ وروان کننده ماشینهای بخار استفاده می گردیده است 

 

 

 

فهرست مطالب
1-1- مقدمه 
1-4- کلیات گیاه شناسی شلغم
 1-5- مشخصات شلغم مورد مطالعه
1-5-1-گل ها
 1-5-2- ریشه
1-5-3- ارتفاع گیاه
1-5-4- برگ       
1-5-5- ساقه    
1-5-6- طول عمر
1-5-7- تركیبات شیمیایی شلغم رقم Brassica rapa L
1-5-8- خواص دارویی شلغم رقم Brassica rapa L
1-5-9- قسمت های مورد استفاده شلغم Brassica rapa L
1-5-10-  مضرات شلغم Brassica rapa L
1-6- کشت و تولید شلغم(شرایط آب و هوایی کشت شلغم)
1-7- شرایط اقلیمی برای کشت و تیمار نمودن شلغم
1-8- طریقه بذر
1-9- وقت بذر شلغم
1-10- مقدار کود
1-11- آبیاری
1-12- جمع آوری و نگهداری محصولات
 1-13- تجارت شلغم
1-14- اهمیت جهانی گونه های براسیکا( شلغم)
1-15-  مهمترین عوامل  انتخاب شلغم و افزایش تولید
1-16- دلایل بررسی تاریخ کاشت شلغم
1-17- کود های شیمیایی و محلول پاشی با بر
1-17-1-  خواص شیمیایی بر) (B 
 1-17-1-1- کودهای عناصرکم محلول پاشی
1-17-1-2-  بر در  خاک ها
 1-17-1-3- فراکسیون ها
1-17-1-4-  بر در گیاهان
1-17-1-5-  دلایل بررسی بر در گیاهان(شلغم)
منابع