خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه موقعیت و جایگاه مكه و كعبه قبل از اسلام با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کلمه حجاز به معنای «مانع» است. این نام بدین دلیل است که رشته کوه «سراة» که از شمال تا جنوب در برابر دریای سرخ کشیده شده، دو قسمت را از یکدیگر جدا کرده که در یک سوی آن نجد و در سوی دیگر تهامه قرار گرفته است. بدین ترتیب، این کوه ها مانعی در میان این دو ناحیه است. در واقع، بخشی از حاشیه شرقی دریای سرخ را که مکه و مدینه در آن قرار دارد، حجاز می نامند.حجاز چون دیگر نواحی جزیرة العرب، بسیار خشک و کم آب است و تنها در برخی از وادی ها، آب های فصلی و یا چاه وجود دارد که از قدیم برخی از قبایل عرب را پیرامون خود گرد آورده است. به همین دلیل در زمان ظهور اسلام تنها چند ناحیه به عنوان مراکز شهری شناخته می شده است: مکه، طائف، یثرب و خیبر.

 

 

 

فهرست مطالب
موقعیت جغرافیایی جزیره العرب 22
2-2- موقعیت جغرافیایی مكه 23
3-2- موقعیت اقتصادی مكه 24
4-2- مكه در ادوار گذشته  28
5-2- كوههای اطراف مكه 28
6-2- دره های اطراف مكه 29
7-2- چگونگی بوجود آمدن خانه كعبه 43
1-7-2- حل مشكل 43
8-2 چگونگی بوجود آمدن مسجد الحرام و اهمیت آن 44
9-2- جایگاه كعبه نزد ملت ها 44
1-9-2- اعراب 44
2-9-2- ایرانیان 45
3-9-2- یمنی ها 45
4-9-2- رومیان 46
10-2- جایگاه كعبه نزد ادیان مختلف 47
1-10-2- یهود 47
2-10-2- نصارا 47
3-10-2- هندو 48
4-10-2- صابئین 48
5-10-2- چرا كعبه را كعبه نامیدند 49
6-10-2- نام های كعبه در قرآن 50
7-10-2- چرا مكه را بكه نامیدند 52
8-10-2- علت نام گذاری مكه به ام القری 53
9-10- ویژگی های كعبه در قرآن 54
10-2- قسمتهای مقدس كعبه 58
1-10-2- ملتزم 58
2-10-2- مستجار 58
3-10-2- شاذروان 58
40-10-2- حطیم 59
5-10-2- حجر اسماعیل 59
6-10-2- ناودان رحمت 59
7-10-2- مقام ابراهیم 60
8-10-2- پرده كعبه 60
9-10-2- اركان كعبه 61
10-10-2- ركن حجرالاسود
منابع