خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه هخامنشیان و روابط آنها با مصر باستان با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


جغرافیدانان و مولفان فرهنگ لغات و دائره المعارف ها مصر را این گونه تعریف کرده اند: سرزمین مصر شامل زمین های حوضه سفلای نیل در شمال شرقی آفریقا و نیز شبه جزیره سینا و شمال دریای احمر (سرخ) می باشد. و محدود است از شمال به دریای مدیترانه، از شرق به دریای سرخ، از مغرب به کشور لیبی و از جنوب به کشور سودان، مساحت آن تقریباً یک کیلومتر مربع و جمعیت آن افزون بر هشتاد میلیون نفر است بخش جنوبی مصر کم جمعیت و بخش مرکزی آن آباد و قسمت شما آنکه که مجاور دریای مدیترانه است، فوق العاده آباد و پرجمعیت است و علت زیادی جمعیت، وجود دریا و شاخه های مصبی رود بزرگ نیل است. آبادی و وجود جمعیت در خاک مصر تنها به خاطر وجود این رود پربرکت است، که خاک مصر را حاصلخیز و ثروتمند کرده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 17
تاریخ مصر باستان  17
دوره های تاریخی مصر باستان 18
کوروش 23
کوروش و مصر 27
کمبوجیه 30
کمبوجیه و لشکرکشی به مصر 32
 اقدامات سیاسی – اجتماعی کمبوجیه در مصر  38
داریوش 42
امور افریقا 44
 جلوگیری از اغتشاش مصر  46
اسناد مصری  48
شورش مصر 52
خشیارشا  54
فرو نشاندن شورش مصر و بابل 55
اردشیر یکم  57
داریوش دوم 58
اردشیر دوم 59
اردشیر سوم  60
داریوش سوم 
منابع