خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه محمد طباطبایی و زندگینامه او با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سید محمد طباطبایی فرزند سید صادق تهرانی از رهبران اصلی و پیشا هنگان و حرکت آفرینان مشروطه بود که پس از وفات مرحوم سید صادق، آقا سید محمد رضای طباطبایی جای پدر را گرفت ( سید صادق طباطبایی مدت شصت سال را در دارالخلافه تهران بلکه تمام محروسه ایران رئیس بزرگ وقت بود پسر مرحوم آقا سید مهدی است که آن سید جلیل در شهر همدان رئیس شریعت بوداو پسر مرحوم آقا میرزا سید علی کبیر است که معروف آفاق بود والده آقا میرزا سید علی خواهر آقا محمد باقر بهبهانی علی استعامه است که در حوزه اسلام منزلت و مقامش مستغنی از بیان است. 

 

 

 

فهرست مطالب
زندگی نامه سید محمد طباطبایی 14
ورود طباطبایی به ایران و احترام وی به میرزای آشتیانی  15
و اكنش ناصرالدین شاه به هنگام ورود طباطبایی  به تهران:  17
دوران میان سالی و حمایت وی از مدارس جدید 19
فرزندان سید محمد طباطبایی:  21
املاک و دارائی: 22
وفات طباطبایی: 
منابع