خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مانویت و گسترش آن در جهان با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 دین شناسان چندین قرن است که به دنبال یافتن خاستگاه دین مانوی هستند.بحث بر سر این است که آیا خاستگاه این دین راباید دردین زرتشتی یا در دین های دیگر آن روزگار جست وجو کرد؟ دراین باره،دیدگاه های گوناگونی است و کشف نوشته های مانوی درصد سال گذشته بر این بحث و جدل ها افزوده است.

 

 

 

فهرست مطالب
مانویت و گسترش آن در جهان 21
2-2-1. خاستگاه دین مانوی 21
2-2-2. مانویان 23
2-2-3. مانویت در شرق 25
2-2-4. مانویت در غرب 26
2-2-5. پیروان مانی 27
2-2-6. توسعه مانویت و بقایای آن 29
2-2-7. فرقه ها
منابع