خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مانی و آموزش های او با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در سال 421 م. دادشیوع به منصب جاثلیقی انتخاب شد و در دفاع خراسان بر ضد قوام وحشی شمالی خدمات ارزشمندی به شاه کرده بود، یک فرقه از معاندان که رئیس آنها بطای  اسقف شهر هرمزد اردشیر بود، دادشیوع  را متهم کردند که اشیای مقدس را فروخته و مرتکب ربا خواری شده و مغان را به زجر و قتل مسیحیان تحریک کرده است. این حمله ی خائنانه با مهارت خاصی صورت گرفت و عاقبت دادشیوع به فرمان بهرام به زندان افتاد. ولی در نتیجه ی اقدامات تئودوسیوس دوم، دادشیوع آزاد شد. او به قدری از مقام خود متنفر شده بود که تقاضای استعفا داشت، لیکن پیروان او واسطه شدند و شورایی متشکل از سی اسقف در یکی از ولایات عرب نشین تشکیل دادند.

 

 

 

فهرست مطالب
آموزشهای مانی 80
4-1-1. مانستان 80  
4-1-2. آموزش های مانی 80
4-1-3. شایست ناشایست های مانوی 83
4-1-4. روزه های مانوی به قلم و.ب. هنینگ
منابع