خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت سرمایه درگردش با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


دنیای اقتصادی به سرعت در حال تغییر و تحول می‌باشد. تغییرات سریع فن‌آوری همگام با افزایش رقابت جهانی مسئولیت مدیران را در فعالیت‌هایشان سنگین‌تر می‌کند. یکی از فعالیت‌های اساسی مدیریت تصمیم‌گیری می‌باشد. مسئله تصمیم‌گیری در تمامی زمینه ‌های امور مالی به چشم می‌خورد و این قاعده از مدیریت سرمایه در گردش مستثنی نیست. سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی‌های واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی ‌نقش قابل‌توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های تجاری، توسعه کمی وکیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده‌تر نموده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
مدیریت سرمایه درگردش 18
2-2-1- ماهیت واهمیت سرمایه درگردش 19
2-2-1-1- مدیریت حسابهای دریافتنی 20
2-2-1-2- مدیریت موجودی کالا 22
2-2-1-2-1- مدیریت موجودی کالاوسیستم به هنگام (JIT) 23
2-2-1-3- مدیریت حسابهای پرداختنی 23
2-2-1-4- مدیریت چرخه تبدیل وجه نقد (متغیروابسته تحقیق)  24
2-2-2- عوامل موثردرتعیین میزان سرمایه درگردش 24
2-2-3- سیستم جامع مدیریت سرمایه درگردش 26
2-2-3-1- شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه درگردش 26
2-2-3-2- شرایط والزامات محیطی سرمایه درگردش 27
منابع