خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مهاجرت و انواع آن با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مهاجرت یک پدیده جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است که نگرش های مختلفی نسبت به آن وجود دارد. به جهت تنوع نگرش هاست که تعریف، انواع، علل و انگیزه های آن به صورت های گوناگون مطرح و گروهبندی شده است. معنای مهاجرت به طور عام عبارت است از تغییر محل اقامت افراد از یک نقطه به نقطه دیگر. در لغتنامه سازمان ملل، مهاجرت را اینگونه تعریف کرده-اند: «مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد. این تحرک جغرافیایی، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد می باشد. اینگونه مهاجرت ها را مهاجرت دائم گویند» (زنجانی، 1381: 212-211). ایزنشتات مهاجرت را چنین تعریف می کند: «مهاجرت عبارت است از جابجایی دائم و گاه موقت در دوره ای محسوس. این انتقال معمولاً رها کردن یک جامعه همگون و وارد شدن به جامعه ای متفاوت را شامل می-شود» (Cherunilam, 1987: 3). بنابراین، مهاجرت با تصمیمی از پیش تعیین شده همراه است و بر اساس یک سری محاسبات عقلایی انجام می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
7-1-2- مهاجرت   25
1-7-1-2- انواع مهاجرت  25
2-2- مسائل و موانع بازدارنده توسعه روستایی  26
3-2- ارتباط جمعیت و توسعه
منابع