خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه استراتژی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده است كه در حدود 400 سال پیش از میلاد به كار می رفته و به «هنر و علم هدایت نیروهای نظامی» اطلاق می‌شده است (ابراهیمی‌نژاد، ‌1379، 13). پس از جنگ‌های پیروزمندانه ناپلئون، استراتژیستی به نام «كلائوزویتس» استراتژی را چنین تعریف می‌كند: «فن هدایت نیرو و تطبیق و هماهنگ ساختن نیروها در نیل به هدف‌های جنگ». ارایه یک تعریف از استراتژی کار ساده ای نیست

 

 

 

فهرست مطالب
فصل دوم 29
2- 1- رویکرد استراتژی 30
2-1-1- استراتژی 30
2-1-1-1- تعریف استراتژی 30
2-1-1-2- ویژگی‌های استراتژی 35
2-1-1-3- بکارگیری استراتژی موفق 37
2-1-2- رویکردهای استراتژی موفق 38
2-1-2-1- بازار محور (سازمان صنعتی) 38
2-1-2-2- منبع محور 39
2-1-2-3- نیت استراتژیک 40
2-1-2-4- تدریج‌گرایی منطقی 41
2- 1-2-5- استراتژی‌های خود جوش (ناگهان ظهور) 43
2-1-2-6- گزینش رقابتی برای بقا 44
2-1-2-7- استراتژی به عنوان اقدامی ‌(کنشی) نمادین 47
2-1-3- مکاتب 48
2-1-3-1- رویکرد ویتینگتون 49
2-1-3-2- الگوهای تدوین استراتژی 50
2-1-3-2-1- الگوی كارآفرینی 50
2-1-3-2-2- الگوی انطباقی 51
2-1-3-2-3- الگوی برنامه ریزی 51
2-1-3-3- مکتب استعاره‌ها 52
2-1-3-3-1- مکتب منطقی 52
2-1-3-3-2- مكتب تكاملی 53
2-1-3-3-3- نظریه‌ فرایند استراتژی 54
2-1-3-4- مکاتب از دیدگاه مینتزبرگ: 55
2-1-3-4-1- مکاتب تجویزی 56
2-1-3-4-2- مکاتب توصیفی 57
2-1-3-5- طبقه بندی استیسی 57
2-1-3-5-1- تئوری انتخاب استراتژیک 57
2-1-3-5-2- سازمان یادگیرنده 58
منابع