خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آمایش سرزمین و توضیح آن با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ایده اصلی مزیت نسبی  توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت  در کتاب ثروت ملل خود بیان می کند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو  اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق ، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه‌ 8
2-2 مبانی نظری پژوهش 9
2-2-2 مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو 9
2-2-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون 10
2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی 11
2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی 13
2-2-5 شاخص لایزنر 15
2-2-6 شاخص تکامل یافته بالاسا 16
2-2-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) 17
2-2 برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 18
2-2-2 تاریخچه برنامه ریزی در ایران 20
2-2-2 ساختار برنامه ریزی منطقه ای در ایران 21
2-2-2 جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزی کشور 22
2-2-2 مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران 24
2-2-2-1 مطالعه های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350 24
2-2-2-2 مطالعه های ستیران 25
2-2-2-3 مطالعه های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران 26
2-2-2 ضرورت انجام آمایش 27
2-2-2 زمینه‌های قانونی مطالعه های آمایش 29
2-2-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه ای 30
2-2-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه-ها 33
2-2-9 تنگناهای برنامه ریزی آمایش سرزمین 35
2-2 آمایش سرزمین و مزیت نسبی 36
2-2 مروری بر مطالعه های تجربی 37
2-2-1 مطالعه های انجام شده در سایر کشورها 37
2-2-2. مطالعه های انجام شده در ایران 38
منابع