خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بهره‌وری و انواع آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


كارایی ایده اصلی در مفهوم سازی بهره‌وری است. اما این موضوع روشن است كه بهره‌وری از تفاسیر وسیع‌تری برخوردار است. بهره‌وری بر تولید كیفی محصول و كیفیت خروجی‌ها نیز می‌پردازد به این ترتیب مفهوم بهره‌وری مفاهیم كارایی و اثر بخشی را نیز در بر می‌گیرد. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه: 23
 2-3) مقایسه كارایی و بهره وری: 23
 3-3) انواع بهره‌وری: 24
  1-3-3) بهره‌وری جزیی: 24
  2-3-3) بهره‌وری متوسط: 24
  3-3-3) بهره‌وری نهایی: 24
  4-3-3) بهره‌وری عوامل كل: 24
 4-3) كارایی: 25
  1-4-3) كارایی مقیاس: 26
  2-4-3) كارایی مدیریت: 27 
 5-3) رویكردهای اندازه گیری بهره‌وری: 28
  1-5-3) روش مطلوبیت: 28
  2-5-3) روش سرو سیستم: 28
  3-5-3) رویكرد آرایه‌ای: 28
  4-5-3) رویكرد داده - ستانده: 28
  5-5-3) رویكرد شاخصی: 29
 6-3) شاخص‌های تحلیل بهره‌وری: 29
  1-6-3) رقابت پذیری هزینه نیروی كار: 29
  2-6-3) بهره‌وری نیروی كار: 29
  3-6-3) بهره‌وری سرمایه: 30
  4-6-3) كارایی فرایند: 30
  5-6-3) سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه: 30
  6-6-3) نسبت‌های مالی: 30
  7-6-3) اجزای ورودی كل یا ارزش كل داده‌ها و نسبت ارزش افزوده: 30
  8-6-3) اجزای هزینه كل تولید: 30
  9-6-3) شاخص ارزش افزوده به كل ارزش داده‌ها: 30
 7-3) اندازه گیری كارایی: 31
  1-7-3) روش اقتصاد سنجی(SFA): 31
  2-7-3) روش برنامه ریزی خطی(DEA): 31
  1-2-7-3) مزایای مدل تحلیل پوششی داده‌ها: 32
  2-2-7-3) محدودیت‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها: 32
  3-2-7-3) طبقه بندی مدلهای تحلیل پوششی داده ها: 33
 8-3) مدل رتبه‌بندی كامل (مدل اندرسون- پیترسون): 35
 9-3) رتبه بندی واحدهای كارا: 36
 10-3) مدلSBM: 37
 11-3) مدل جمعی: 40
 12-3) شاخص بهره‌وری مالم كوئیست: 41
 13-3) بازدهی نسبت به مقیاس: 43
  1-13-3) مدل بازدهی صعودی نسبت به مقیاس: 44
  2-13-3) مدل بازدهی نزولی نسبت به مقیاس: 45
  3-13-3) مدلGRS: 45
 14-3) جمع‌بندی و نتیجه گیری: 46
منابع