خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تربت حیدریه و معرفی اجمالی جغرافیای آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


     منطقه جلگه رُخ از توابع شهرستان تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی سرزمینی با اراضی جلگه ای و كوهپایه ای با وسعت 1214 كیلومتر مربع در فاصله 35 كیلومتری شمال این شهرستان و در عرض جغرافیایی 35 درجه و 19 دقیقه تا 35 درجه و 48 دقیقه و در طول جغرافیایی 59 درجه تا 59 درجه و 40 دقیقه واقع گردیده است. این بخش از شمال به بخش احمدآباد مشهد، از شرق به شهرستان فریمان، از غرب به بخش كدكن و از جنوب به بخش مركزی شهرستان تربت حیدریه محدود می گردد. در مجموع منطقه مورد مطالعه شامل 3 دهستان با نام های بالارُخ، میان رُخ و پایین رُخ بوده که دهستان بالارخ با وسعت 484 کیلومتر مربع بزرگترین دهستان و میان رخ با 351 کیلومتر مربع کوچکترین دهستان بخش بوده و وسعت دهستان پایین رخ 379 کیلومتر مربع می باشد و مجموع آبادی های این سه دهستان 52 روستا است. موقعیت استان، شهرستان و بخش جلگه رخ در نقشه 1-3 و همچنین موقعیت بخش با دهستان ها و روستاهای آن در نقشه 2-3 نشان داده شده اند (استانداری خراسان رضوی، 1390).

 

 

 

فهرست مطالب
معرفی اجمالی و ویژگی های جغرافیای طبیعی و انسانی منطقه مورد مطالعه    47
1-1-3- موقعیت، حدود و وسعت بخش جلگه رخ     47
2-1-3- ویژگی های جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه    49
1-2-1-3- توپوگرافی     50
2-2-1-3- وضعیت زمین شناسی     51
3-2-1-3- آب و هوا/ اقلیم    52
1-3-2-1-3- تقسیم بندی اقلیمی     52
2-3-2-1-3- درجه حرارت    53
3-3-2-1-3- بارندگی    54
4-3-2-1-3- تبخیر  54
5-3-2-1-3- یخبندان  55
6-3-2-1-3- باد  56
4-2-1-3- خاک شناسی و قابلیت اراضی  58
5-2-1-3- پوشش گیاهی  59
3-1-3- ویژگی های جغرافیای انسانی منطقه مورد مطالعه 
1-3-1-3-  سابقه تاریخی  60
2-3-1-3- تعداد و تحولات جمعیت  61
1-2-3-1-3- نرخ تربت حیدریه 62
2-2-3-1-3- پیش بینی جمعیت  63
3-3-1-3- ترکیب جمعیت  64
1-3-3-1-3- ترکیب سنی  64
2-3-3-1-3- ترکیب جنسی  65
4-3-1-3- تراکم جمعیت  66
5-3-1-3- سواد و آموزش  68
6-3-1-3- وضعیت اقتصادی منطقه  70
1-6-3-1-3- بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصادی  71
1-1-6-3-1-3- کشاورزی  72
2-1-6-3-1-3- صنایع روستایی 
منابع