خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رشد طبیعی جمعیت و مراحل انتقالی آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


     حاصل تفاضل تعداد موالید از تعداد مرگ‌ومیر در هر سال بیانگر رشد طبیعی سالانه جمعیت است كه نسبت این رقم به كل جمعیت میانه هر سال (ضربدر عدد) درصد رشد سالانه جمعیت را نشان می‌دهد در زمان‌های گذشته و از بدو تاریخ، میزان موالید و مرگ‌ و میر بشر هر دو در سطح حداكثر طبیعی بود (موالید حدود 40 و مرگ ‌و میر حدود 35 در هر هزار نفر) و انسان‌ها زیاد به دنیا می‌آمدند و خیلی سریع و زیاد هم می‌مردند گاهی تعداد مرگ‌ها آن‌قدر زیاد بوده كه بر تعداد موالید فزونی می‌گرفت نتیجه آن كه جمعیت كرة زمین با سرعت بسیار اندك افزایش می‌یافت رشد طبیعی جمعیت در مرحلة اول انتقال جمعیت در سطح بسیار نازل بوده و جمعیت به‌ كندی افزایش می‌یافت به‌طوری كه طی 2000 سال (از قبل از میلاد مسیح تا سال 1650) جمعیت جهان از 250 میلیون نفر به 500 میلیون نفر رسید (كاظمی‌پور و صیادی، 1389: 79)

 

 

 

فهرست مطالب
رشد طبیعی جمعیت و مراحل انتقالی آن  30
5-2- شاخص های اندازه گیری سالخوردگی 33
1-5-2- میانه سنی  33
2-5-2- میزان و درصد سالخوردگی جمعیت 33
3-5-2- نسبت وابستگی  34
6-2- دیدگاه ها و نظریه ها  34
1-6-2- دیدگاه ها و نظریه های مرتبط با توسعه  34
1-1-6-2- خاستگاه توسعه در مکاتب  35
2-1-6-2- تطورگرایی  35
2-6-2- نظریه های مهاجرت 38
3-6-2- دیدگاه های مرتبط با سالخوردگی  39
4-6-2- عقاید و نظریه های جمعیتی در ارتباط با ترکیب سنی
منابع