خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال 1354 و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایف،که پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوعا“ به امور بین المللی و روابط خارجی کشور مربوط  می گردند . سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، از جمله سرمایه گذاری خارجی در ایران، سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور، تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بین المللی، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد و هماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بین المللی به انجام می رساند.

 

 

 

فهرست مطالب
بخش پنجم: پیشینه ی تحقیق 91
2-36- پیشینه تحقیق داخلی 91
2-37- پیشینه خارجی 97
بخش ششم- معرفی قلمرو مکانی 98
2-38- تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران 98
2-39- فعالیتهای سازمان 98
2-40- ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران 100
2-41- اهداف و وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران 101
منابع