خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ناهنجاری های متابولیک و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کاستی‌های جیره: اشتباهات کوچک در جیره‌ی غذایی، به ویژه در مراحل حساس چرخه‌ی شیردهی، ممکن است دشواری‌های بزرگی را در پی داشته باشد. با این وجود چنانچه در ریشه‌یابی، درمان و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بیماری‌های متابولیک تنها به کاستی‌های جیره بسنده شود راه درستی پیموده نشده است(رادوستیتس، 2001). سطح تولید: گاهی سطح تولید دام به حدّی زیاد است که حتّی با برنامه‌های مناسب تغذیه‌ای نیز احتمال بروز برخی از ناهنجاری های متابولیک وجود دارد(محبی، 1384).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-اهمیت ناهنجاری های متابولیک  14
2-2-عوامل مؤثر در ایجاد ناهنجاری های متابولیک  14
2-3-لنگش: 16
2-4-مکانیزم توسعه لنگش 17
2-5-انواع لنگش 19
2-6-اثرات نحوه تغذیه و توزیع خوراک و مدیریت آخور بر لنگش در گله‌های گاو شیری 20
2-6-1-تغذیه 20
2-6-2-توزیع خوراک 20
2-6-3-تصحیح ماده خشک اجزای جیره 21
2-6-4-مقدار تغذیه اجزای جیره 21
2-6-5-مخلوط کردن 22
2-7-اثرات مدیریت آخور برلنگش در گلههای گاوشیری   : 23
2-7-1-الگوی وعده‌ای خوراک 23
2-7-2-انتخاب 24
2-8-خوراک‌دهی و مدیریت گاو در دوره انتقال 25
2-9-رابطه بین اسیدوز و لنگش 26
2-10-راهبردهای مدیریتی پیشگیری از اسیدوز 27
2-11-مدیریت عوامل غیر تغذیه‌ای 28
2-11-1-استرس گرمایی 29
2-11-2-پوشش کف بستر و لنگش 30
2-11-3-طرّاحی بهاربند و لنگش 31
2-11-4-سم چینی و مراقبت از سم 32
2-11-5-حوضچه‌های حمام پا 32
2-12-کاهش لنگش از طریق انتخاب ژنتیکی 34
2-13ساختار ظاهری دست و پا 34
2-14-برآوردهای ژنتیکی که برای عوامل غیرژنتیکی تنظیم شده اند: 36
2-15-انتخاب مستقیم برای به حداقل رساندن لنگش 36
منابع