خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انواع فقر در مکاتب مختلف با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


محققان در برخورد با مقوله فقر، معمولاً بین دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی‌تفاوت قائل می‌شوند. فقر مطلق که فقر معیشتی یا فقر ابتدایی نیز نامیده می‌شود به محرومیت و ناتوانی افراد در دستیابی به حداقل نیازهای اساسی زندگی مانند تغذیه و پوشاک و سرپناه که برای زندگی سالم ضروری است، اشاره دارد. این مفهوم فقر، به عدم دسترسی به حداقل استاندارد تعیین شده نیازهای فیزیولوژیکی که برای بقای مادی انسان ضروری است، دلالت دارد. (برنامه و بودجه، 1380)

 

 

 

فهرست مطالب
2-2- انواع فقر 31
2-2-1- انواع فقر در مکاتب اقتصادی 31
2-2-1-1- فقر مطلق و فقر نسبی 31
2-2-1-2- فقر دائمی و فقر موقتی 34
2-2-1-3- فقر موردی و فقر فراگیر 34
2-2-1-4- فقر مادی و فقر معنوی (فرهنگی) 35
2-2-2- انواع فقر در اسلام 35
2-2-2-1- فقر ذاتی 35
2-2-2-2- فقر واقعی و حقیقی 36
2-2-2-3- فقر دینی 37
2-2-2-4- فقر فرهنگی 38
2-2-2-5- فقر روحی و ذهنی 39
2-2-2-6- فقر انتخابی 41
2-2-2-7- فقر اقتصادی 42
2-3- جایگاه فقر در اسلام 42
2-3-1- مذمت فقر اقتصادی در روایات 42
2-3-2- مدح فقر اقتصادی در روایات 44
2-3-3- حل تعارض بین روایات مدح و ذم فقر 45
جمع‌بندی 48
منابع