خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خشونت و تاثیر فقر بر آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


به نظر می رسد ارائه یک تعریف برای خشونت که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرهای متفاوت درباره این که آیا بایدخشونت را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد تعریف کنیم، باعث پدید آمدن تعاریف متفاوتی از خشونت شده است برخی از روانشناسان خشونت را رفتاری می دانند که موجب آسیب دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد   

 

 

 

فهرست مطالب
فقر،خشونت،تروریسم  56
گفتار اول- نظریه های مربوط به خشونت    56
بند اول- نظریه ناكامی و محرومیت     57
بند دوم- ساختار اجتماعی؛ تنش تضاد   60
بند سوم- نظریه سیستمی   63
بند چهارم- نظریه مبادله   63
گفتار دوم- تاثیر فقر بر خشونت    67
بند اول- فقر و ناكامی    67 
بند دوم – فقر و آسیبهای روانی   68
بند سوم- فرهنگ فقر و خشونت  
منابع