خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سیر تحول ناتوانی در طول تاریخ با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در طول تاریخ همواره افراد کم توان وجود داشته اند. کم توانی قدمتی همپای تاریخ بشر دارد. مروری بر تاریخچه کم توانی نشان میدهد که در هر دوره‌ای از تاریخ، در هر فرهنگ و تمدنی و در همه طبقات اجتماعی، افرادی وجود داشته ا ند که از نظر فعالیت‌های اجتماعی و یا کنش‌های ذهنی پایین‌تر از حد طبیعی عمل نموده و نیازمند توجهات ویژه‌ای بوده اند، مطالعه در زندگی افراد دارای کم توانی در سراسر ازمنه تاریخی آشکار کننده این حقیقت تلخ است که رفتار غالب جوامع با این گروه از افراد ظالمانه و بدور و از هر گونه عدالت اجتماعی و رفتارهای انسانی بوده است. در گذشته‌های دور، در خانواده‌های فقیر، کودکان با کار خود در خدمت اقتصاد خانواده بودند، در شرایطی که خانواده با تلاش سخت و توان فرسا برای گذران زندگی دست به گریبان بود، کودکان بیشتر بعنوان افرادی برای کمک به معیشت خانواده درنظر گرفته می‌شدند

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 13
2-2- سیر تحول ناتوانی در طول تاریخ 13
2-2-1- روند تاریخی شرایط افراد دارای کم توانی 15
2-2-1-1- آغاز تحول در وضعیت زندگی افراد دارای کم توانی 16
2-3- آمار افراد دارای کم توانی در جهان 18
2-4- آمار افراد دارای کم توانی درایران 19
2-5- حقوق بشر و کیفیت زندگی 20
2-6- ارتباط بین فقرو ناتوانی 25
2-7- وضعیت زنان دارای کم توانی 29
2-7-1- عرصه شغل و درآمد 31
2-7-2- عرصه زندگی خانوادگی و مسائل عاطفی وجنسی 33
2-7-3- عرصه کسب آموزش 36
2-7-4- عرصه دسترسی به تسهیلات ومنابع عمومی در جامعه 38
2-7-5- عرصه دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی 39
2-7-6- عرصه ارتباطات اجتماعی ومشارکت 40
2-7-7- عرصه مسکن 42
منابع