خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فقر و مشکلات روحی و روانی ناشی از آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


با رویكرد ساختاری به فقر و در بررسی اقتصادی، یكی از موثرترین عوامل بر رشد وتوسعه فقر، فقر و محرومیت و آثار فردی و اجتماعی ناشی از آن استتعاریف متعددی از فقر ارئه شده است كه در ادامه به این تعاریف خواهیم پرداخت به طور خلاصه فقر اقتصادی به معنای احساس كمبود نسبی یا شدید منابع و امكانات مادی برای دستیابی به اهداف و عینیت بخشیدن به قابلیتهای فردی است افرادی كه در چنین موقعیتی قرار بگیرند، دچار آسیبهای جسمی و روانی مختلفی می شود و بسته به شرایظ مختلف كه ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد، به این محرومیتها واكنش نشان می دهد

 

 

 

فهرست مطالب
ماهیت فقر  42
گفتار اول – تعریف فقر   42
بند اول- فقر مطلق     43 
بند دوم- فقر نسبی     44
بند سوم- احساس فقر     45
گفتار دوم –  آثار و نتایج فقر   47
بند اول- نظریه های مربوط به تحلیل فقر     47
1-1) نظریه فرهنگی     47
1-2) نظریه موقعیتی    48
1-3) نظریه ربطی     49
بند دوم  - واكنشهای افراد در برابر فقر     49
2-1) درك ابتدایی فقر و نابرابری     50
2-2) مشكلات روحی و روانی ناشی از فقر    51
2-3) واكنش های رفتاری در برابر فقر  52
2-3-1) بی تفاوتی یا تقدیر گرایی   53  
2-3-2) پناه بردن به عوامل و مواد کمکی واسطه  53 
2-3-3) ایجاد حقوق نا حق برای خود و هم سطحان خود   53
2-3-4) مبارزه با پدیده فقر و نابرابری 
منابع