خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه كارت امتیازی متوازن و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در عصر صنعتی روشهای ارزیابی عملكرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری تا حدود زیادی كفایت داشت چرا كه ارزش آفرینی سازمان‌ها عمدتاً از طریق بكارگیری سخت افزارهای تولید ناشی می‌شد لیكن هم اكنون سازمان‌ها در عصر اطلاعات و اقتصاد مبتنی بر دانش در حال فعالیت هستند. در چنین دنیایی ارزش آفرینی سازمان‌ها عمدتاً از طریق بكارگیری فكر و دارائیهای نا‌مشهود می‌باشد. از این رو صرف تاكید بر معیارهای مالی جهت ارزیابی عملكرد سازمان‌ها جوابگو نخواهد بود و لزوم بكارگیری معیارهایی متنوع تر احساس می‌شد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-3-مبانی نظری در خصوص كارت امتیازی متوازن 34
2-3-1-مقدمه 34
2-3-2-مناظر کارت امتیازی متوازن 36
2-3-3-دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن 39
2-3-4-رابطه علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن 40
2-3-5-نقشه استراتژی 41
2-3-6-مطالعات كویزد و همكاران (2009) 44
2-3-7- مطالعات شاه حسینی(1390) 49
2-3-8-مطالعات مردانی(1390) 50
2-3-9- مطالعات ابویی(1391) 51
منابع