خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مالیات و صورت های مالی و پیشینه نظری آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تحقیقات نسبتا جامعی در مورد رابطه بین تغیییر اقلام و ساختارهای صورتهای مالی با میزان مالیات بر درآمد شرکتها انجام شده است از آن جمله ایزدی نیا و رسائیان(1387)به بررسی ساختار سرمایه و مالیات بر درآمد شرکتها در ایران پرداختند نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و مالیات شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد  

 

 

 

فهرست مطالب
مروری برتحقیقات گذشته مرتبط با موضوع پژوهش
2-21) رابطه بین اقلام صورتهای مالی و مالیات بر درآمد شرکتها   53
2-22) شرکتهای عضو گروه تجاری درون یک کشور  55
2-23) تاثیر شرکتهای چند ملیتی بر میزان مالیات بر درآمد   59
2-24) عضویت در گروه و مدیریت سود  63
2-25) تاثیر مشوق های مالیاتی  64
2-26) شرکتهای عضو گروه که معاف از مالیاتند  66
2-27) گروه تجاری و انطاف پذیری-بازار سرمایه داخلی که باعث اجتناب مالیاتی می شود   66
2-28) گروه تجاری و بحث قیمت گذاری انتقالی  67
2-28-1) قیمت گذاری انتقالی چیست   68
2-28-1-2) هدف های قیمت گذاری انتقالی  68
2-28-1-3) روش های قیمت گذاری انتقالی   69
2-28-2) رابطه بین قیمت گذاری انتقالی و اجتناب مالیاتی   70
2-29) رابطه بین سودآوری قبل از مالیات شرکت ها و میانگین نرخ موثر مالیاتی  71
وضع مالیات برای گروه تجاری بصورت کلی
منابع