خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نماتدهای گیاهی و اهمیت آنها با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نماتد ها کرم های کوچک و تقریبا غیر قابل رویتی هستند .این نوع موجودات آبزی می باشند و در دریاها ؛ آب شیرین ؛ در قشر نازک آب درون خاک و یا در بافت های مرطوب سایر موجودات زندگی می نمایند .شاخه Nematoda  بسیار بزرگ بوده و احتمالا از نظر تنوع گونه های موجود بعد از حشرات قرار دارد (جعفرپور ؛ 1375)

 

 

 

فهرست مطالب
نماتدهای پارازیت گیاهی14
2-2-اهمیت نماتدهای گیاهی16
2-3نماتدسیست طلایی سیب زمینی18
2 -3-1-تاریخچه ی پیدایش و پراکنش جغرافیایی نماتد سیست سیب زمینی18
2 -3-2-جایگاه Globodera در طبقه بندی نماتدها18
2-4-خصوصیات نماتد و بیماریزایی Globodera rostochiensis 22
2 -4-1-خصوصیات مرفولوژیکی و مورفومتریکی22
2 -4-2-بیولوژی و بافت شناسی بیماری24
2 -5-آستانه ی خسارت اقتصادی نماتدها26
2 -5-1- خسارت اقتصادی نماتدطلایی Globodera rostochiensis28
2-6-راهکارهای کنترل نماتد30
2 -6-1-اقدامات زراعی30
2 -6-2-اقدامات بهداشتی30
2 -6-3-کنترل بیولوژیکی31
2 -6-4-کنترل شیمیایی31
2-6-5-مدیریت تلفیقی
منابع