خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه همگرایی و واگرایی در اقتصاد با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 تحلیل هر پدیده‌ای نیازمند بررسی نظریات و دیدگاه‌های مختص آن پدیده است. این پروسه نیز نیازمند بررسی دیدگاه‌های مختلف جهت شاخص‌سازی برترین و نزدیك‌ترین نظرات و دیدگاه‌ها با سطح مطالعاتی است. به این منظور برای عدم انحراف از راه اصلی، كه رسیدن به تحلیلی در خور و درست در زمینه تأیید یا رد فرضیه كه پاسخی بر سؤال اصلی است. شایسته است؛ كه در گام اول مفاهیم مبانی نظری پیاده‌سازی گردد، و در گام بعد، تحلیل‌ها و نظرات مورد واكاوی قرار گیرد.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه  10
1-2. مفهوم و ماهیت همگرایی  11
2-2. دیدگاه ها و مکاتب فکری در مورد همگرای  15
الف. بررسی همگرایی براساس دیدگاه کارکردگرای  15
ب. بررسی همگرایی براساس دیدگاه نو کارکردگرایی  15
ج. همگرایی و رویکرد فدرالیسم  16
د. همگرایی و کنفدرالیسم  17
3-2.تحلیل همگرایی در چارچوب منطقه‌گرایی  17
4-2. مفهوم و ماهیت واگرایی  19
5-2. همگرایی و واگرایی در عصر جهانی‌شدن  21
6-2. بررسی رویکرد همگرایانه به جهانی‌شدن 22
7-2. بررسی رویکرد واگرایانه به جهانی شدن  24
8-2. مفهوم همگرایی فرهنگی و ارتباط آن با هنر موسیقی   28
9-2. اهداف همگرایی فرهنگی  28
10-2. پدیده های فرهنگی فرا ملی؛ کاربرد همگرایی به ویژه در موسیقی 29
11-2. سیاست گذاری فرهنگی  29
12-2. مسئله چند فرهنگی  32
جمع بندی 
منابع