خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اقتصاد روستایی و اشتغال زنان روستایی با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اقتصاد روستایی جنبه های زندگی مادی ساکنان روستا را در بر می گیرد و شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی ای است که نیازهای مادی روستاییان را تامین می نماید. طبیعی است که در ایران به علت تنوع محیطهای روستایی و تفاوت در توانهای محیطی، فعالیتهای اقتصادی روستاها یکسان نمی باشد و اغلب از روستایی به روستای دیگر تفاوت می پذیرد

 

 

 

فهرست مطالب
پیشینه تحقیق
اقتصاد روستایی
1-2-2 مفهوم اقتصاد روستایی
2-2-2 ارکان اقتصاد روستایی
3-2-2 خانوار روستایی
2-3 اشتغال زنان روستایی 
1-2-3- تاریخچه اشتغال زنان
1-2-3 اشتغال زنان روستایی
2-2-2-1- ماهیت اشتغال زنان روستایی
2-2-2-2- اشتغال زنان روستایی در کشاورزی
اشتغال زنان روستایی در صنعت
2-2-2-4-  اشتغال زنان روستایی در خدمات(درآمدهای متفرقه)
2-2-3- ارزش اقتصادی اشتغال زنان روستایی
درآمد زنان روستایی 
منابع