خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه برنامه‌ریزی استراتژیک و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


امروزه به دنبال تحولات و تغییرات پر شتاب، عمیق و رو به گسترش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در تمامی ابعاد مختلف زندگی بشر و تاثیر آن بر تمامی ابعاد و اركان سازمان ها، محیط استراتژیك كاملا متفاوت ایجاد شده است. ضمن آنكه الزامات و انتظارات نوین را برای سازمانها نیز ایجاد كرده است. این انتظارات و الزامات نقش و وظیفه مدیران و رهبران را به شكل فزاینده ای متحول نموده است. مدیران ارشد بسیاری از شركت‌ها و سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی، وقت، انرژی و منابع مالی قابل توجهی را صرف تدوین استراتژی و تعیین راهبردهای اساسی سازمان‌های خود می‌كنند. ولی اكثر آنها از عدم اجرای مطلوب استراتژی‌های خود سخن می‌گویند. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-2-مبانی نظری در خصوص برنامه‌ریزی استراتژیك 18
2-2-1-مقدمه 18
2-2-2- استراتژی 19
2-2-3-تعریف مدیریت استراتژیک 20
2-2-4-اجزاء برنامه‌ریزی استراتژیك 23
2-2-5-بیانیه مأموریت و چشم‌انداز 23
2-2-6-چرخه عمر سازمان 25
2-2-7-مضامین استراتژیك 27
2-2-8-اهداف كلان سازمان 28
2-2-9-مدل پنج عاملی پورتر 28
2-2-10-تجزیه ‌و تحلیل‌های محیطی و ماتریسSWOT 29
2-2-11-محیط استراتژیک سازمانها 31
منابع