خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه پول‏شویى و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


پول‏شویى عبارت است از تطهیر و قانونى جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهاى مجرمانه پول‏شویى به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیارى یافته است‏به طورى که یکى از معضلات حاد جوامع جهانى محسوب مى‏شود 

 

 

 

فهرست مطالب
بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی87
الف-پول-شویی87 
الف1-تاریخچه پول‏شویى88
الف2-شیوه‏هاى پول‏شویى 90 
الف3-مراحل عملیات پول‏شویى91
الف4-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد92
الف5-مبارزه با پول‏شویى93
الف6-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى95
الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى96
ب- رشــوه در روابـط خارجی98
ب1- ارتشای مـقامات سازمانهای بینالمللی98
ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی99
ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی99
ج– اختلاس100
بند اول - اختلاس اموال در بخش دولتی100
بند دوم - اختلاس اموال در بخش خصوصی
منابع