خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی و سطوح آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


موضوع سرمایه ی اجتماعی از دهه ی 1990 میلادی به بعد مورد توجه قرار گرفت و نمی توان ادعا کرد که سرمایه ی اجتماعی می تواند به تنهایی تمام تغییرات حوزه های فعالیت یک جامعه را تعیین کند، ولی نمی توان اهمیت این عامل را در بین سایر عوامل نادیده گرفت. در این امر مطالعات زیادی انجام شده است و محققین بسیاری به این نتیجه رسیده اند که ابزارها و منابع غیر پولی یا غیر مادی مانند ارتباطات، شبکه های اجتماعی و نفوذ اجتماعی می توانند مانند ابزارهای مادی، خوب عمل کنند و در زمینه ی پیشرفت یک جامعه کارا باشند.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 34
3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه اجتماعی و شاخص های اندازه گیری آنها 35
3-2-1: تعریف سرمایه 35
3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی 35
3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی 37
3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی 38
3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی 41
3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی  42
3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی 43
3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی 43
3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر 52
3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی
منابع