خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سرمایه داری و تعریف آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بعد از فروپاشی شوروی و به حاشیه رفتن كمونیسم، سرمایه داری به عنوان گفتمان غالب و مسلط در عرصه اقتصاد توسعه یافته است و با آغاز هزاره سوم تقریبا هیچ كشوری نیست كه كم و بیش از اصول و روشهای سرمایه داری تاثیر نپذیرفته باشد حدوداً سه قرن از عمر این نظام می گذرد در طول این مدت فراز و شیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و دورانهای مختلف رونق و ركود را گذرانده است هرچند كه با وجود همه بحرانها و تحولات،‌سرمایه داری همچنان تئوری غالب جهان است اما در گذر از این بحرانها تغییر و تحولاتی در آن به وجود آمده است این تحولات بیشتر در شرایط بحرانی و برای بقای سیستم ها و حتی كلیت نظامهایی بوده است كه با اصول سرمایه داری كشورهای غربی را اداره می نمودند 

 

 

 

فهرست مطالب
سرمایه داری به عنوان یك ایدئولوژی     91
 گفتار اول- ماهیت سرمایه داری     91
بند اول – تعریف سرمایه داری   91
بند دوم- مؤلفه های سرمایه داری    93
2-1)  اصالت فرد و مالكیت فردی    93
2-2)  اقتصاد بازار    94
2-3) رقابت آزاد   95
2-4) سود  96
گفتار دوم – مخالفان و منتقدین سرمایه داری    98
بند اول – توزیع نابرابر ثروت و قدرت    98
بند دوم – گرایش به انحصارطلبی و امپریالیسم  
منابع