خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در 30 سپتامبر 2003 نهایی شد، به موجب قطعنامه 4/58 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت این کنوانسیون مبین گام¬های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است در این کنوانسیون رهیافتی عام ارایه می¬گردد تا تمامی کشورها با استفاده از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاری¬های لازم را داشته باشند در بیان رهیافت¬های عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین¬الملل در حوزه مربوطه شده است

 

 

 

فهرست مطالب
فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ 2007
گفتار اول: تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007 56
 الف-کنوانسیون مریدا56
الف-1- سابقه شکلی 66
الف-2- سابقه ماهوی 70
ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون 200772
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی76
الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در كشورهای مختلف جهان82
ب- اهداف و فعالیت¬های اصلی در یك برنامة كلی ضد فساد
منابع