خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بافت های فرسوده و عوامل تاثیرگذار بر آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


دهه 1990 میلادی با بازنگری در همه زمینه های علمی، فلسفی و هنری همراه است، به همین علت نگاه نوسازی و مرمت شهری نسبت به دهه    های پیش که نگاه جزئی نسبت به مسائل مرمت شهری داشته اند، تغییر کرده و با در نظر گرفتن گذشته و هویت تاریخی دوره های متفاوت، هویت جدید متناسب با شرایط زندگی امروز را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس مرمت شهری مفهومی جامع پیدا می کند، مفهومی که بهبود و توان بخشی بافت های کهن، در تمام ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی- فرهنگی را مدنظر قرار می دهد و چارچوبی نو در فرایند دگرگونی شهری تدارک می کند. ( عندلیب و همکاران، 92) 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-1- مقدمه 7
2-1-2-  بافت های فرسوده 8
2-1-3-  عوامل و زمین ههای تأثیر گذار بر بافت های فرسوده شهری 9
2-1-4-  مشکلات بافت های فرسوده 10
2-1-6-  شیوه های تجهیز منابع پروژه های نوسازی شهری 10
2-1-6-1- تجهیز منابع داخلی 10
2-1-6-2- تجهیز منابع خارجی 14
2-2- مبانی تجربی 14
2-2-1- تجارب عملی احیای بافت های فرسوده در ایران 14
2-2-1-1- مرکز تاریخی شهر یزد 14
2-2-1-2- محله سیروس ( چال میدان تهران) 15
2-2-1-3- بلوک خیام تهران 15
2-2-1-4-  محله عامری اهواز 16
2-2-2- تجارب عملی احیای بافت های فرسوده در جهان 17
2-2-2-1- پروژه لیورپول 17
2-2-2-2- تجارب فیلادلفیا و نیویورک در این زمینه 17
2-2-2-3- دمشق در کشور سوریه 18
2-2-2-4-  استانبول در ترکیه 18
2-2-3- مبانی تجربی داخلی 18
2-2-4-  مبانی تجربی خارجی 20
2-3- جمع بندی 22
منابع