خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ریسک پروژه های نوسازی شهری با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ریسک سیاسی، رویدادی ناگهانی است که بر وضعیت سازمان ها و شرکت های خارجی فعال تأثیر می-گذارد. نیرو های سیاسی موجود در یک کشور قابلیت ایجاد تغییرات اساسی و عمده ای را در وضعیت کشور دارا هستند و این تغییرات می تواند بر منافع و سایر اهداف سازمان ها و شرکت های خارجی اثر گذار باشد. ریسک سیاسی ممکن است در سطح کلان یا خرد باشد. ریسک کلان وقتی موضوعیت پیدا می کند که کلیه مؤسسات خارجی در یک کشور تحت تأثیر مخاطرات سیاسی واقع شوند. ریسک خرد هم زمانی مطرح می شود که برخی از مؤسسات و صنایع یا حتی فقط برخی از پروژه ها و طرح ها تحت تأثیر ریسک قرار می گیرند.

 

 

 

فهرست مطالب
3-4-  ریسک پروژه های نوسازی شهری 46
3-4-1- ریسک های عمومی پروژه های نوسازی شهری 46
3-4-1-1-  ریسک سیاسی 46
3-4-1-2-  ریسک تجاری 47
3-4-1-3-  ریسک عملیاتی 47
3-4-1-4-  ریسک بازار 47
3-4-1-5-  ریسک نقدینگی 48
3-4-1-6-  ریسک تورمی 48
3-4-2-  ریسک های خاص پروژه های نوسازی شهری 48
منابع