خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه صنایع دستی ایران و قیمت گذاری آن با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اقتصاد در فارسی به معنای میانه روی و متعادل بودن دخل و خرج  است و در اصطلاح، تعریف عموما پذیرفته شده ای در میان اقتصاددانان وجود ندارد، زیرا تعاریف داده شده در درجه نخست از جامعیت لازم برخوردار نبوده و در ثانی با مسلم فرض کردن موضوعات، این تعاریف به دور باطلی از تعاریف جدید کشیده می شود، با این همه می توان گفت موضوع اقتصاد عبارت است از ثروت (کالاها، خدمات و منابع)، از حیث چگونگی تولید، توزیع و مصرف؛ واژه اقتصاد   از دو کلمه یونانی اویکوس  به معنی خانه و نمین  به معنای اداره کردن اخذ شده است و از نظر لغوی به معنی مدیریت خانه است. علم اقتصاد از زیرمجموعه های علوم اجتماعی است که با نوشتن کتاب ثروت و ملل آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) در سال 1776 م به صورت علمی مستقل ارائه شد. به معنای وسیع کلمه، اقتصاد مطالعه در بهزیستی انسان دارد. «اقتصاد پدیده ای ممزوج و در هم تنیده که به روابط اجتماعی و ستبر فرهنگی جامعه به شدت وابسته است به عبارتی در ذات این تئوری شاهد نوعی ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد هستیم هرچند که در این ارتباط تأکید بر روی ساختارها است و نه افراد» (کریمی، 1387، 20).

 

 

 

فهرست مطالب
2-5اقتصاد 60
2-6 تبلیغات 61
2-6-1 تبلیغات درصنایع دستی ایران 62
2-7 قیمت گذاری 63
2-7-1 قیمت گذاری صحیح در تولیدات صنایع دستی ایران 64
2-8بسته بندی 66
2-8-1شاخص های بسته بندی محصولات صنایع دستی 68
2-8-2 چالش های بسته بندی صنایع دستی 68
منابع