خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه صنایع دستی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از آنجایی که صنایع دستی دارای خصوصیات و ویژگی های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و هنری می باشد لذا تعاریف مختلفی تاکنون از آن ارایه شده که هر تعریف از دیدگاه و منظر معرف، مطرح شده است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی،1382) چون صنایع دستی موجب تبدیل مواد خام یا نیمه ساخته به کالاهای گوناگون می شوند و در این روند تولیدی، ارزش افزوده بسیار زیادی ایجاد می نمایند، بنابراین شاخه ای از صنعت محسوب می شوند( نورماه ،1371 ) در مواردی مشاهده شده که صنایع دستی را مترادف با صنایع روستایی و یا به جای آن به کار می برند، در حالی که صنایع روستایی و صنایع دستی دو مقوله جدا از هم هستند. تنها آن بخش از صنایع دستی که در روستا متداول است صرفاً از نظر جغرافیایی و نه از نظرماهیت در طیف صنایع روستایی قرار می گیرند.

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف صنایع دستی
2-24- پیشینه صنایع دستی در جهان46
2-25- پیشینه صنایع دستی در ایران47
2-26- مزیت های نسبی صنایع دستی ایران49
2-27- تعداد شاغلین در صنایع دستی ایران50
2-28- تاریخچه تشکیل سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی50
2-29- میزان ارزآوری صنایع دستی برای کشور
منابع