خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کرم ساقه خوار برنج و شکل آنها با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کرم ساقه خوار برنج در دنیا اولین بار در سال 1863 شناخته شده است و در ایران نیز ابتدا در شهریور ماه 1351 توسط آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی تنكابن و به احتمال قوی بوسیله مستوفی پور، دزفولیان از رامسر، آمل و چابکسر جمع آوری و پرورش یافته و پروانه های خارج شده را ابرت (Ebert) حشره شناس آلمانی در همین سال تشخیص داده است (ابرت، 1351).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 9
2-2- شکل شناسی (مرفولوژی) کرم ساقه خواربرنج: 10
2-2-1- حشره بالغ: 10
2-2-2- تخم: 11
2-2-3- لارو: 11
2-2-4- شفیره: 11
2-3- مناطق انتشار: 11
2-4-  بیولوژی (زیست شناسی): 12
2-5- طرزخسارت: 14
2-6- مبارزه: 15
2-6-1-  مبارزه زراعی پاییزه وزمستانه: 15
2-6-2-  مبارزه بیولوژیک: 16
2-6-2-1- کنترل کرم ساقه خواربرنج درخزانه بااستفاده اززنبورتریکوگراما: 17
2-6-2-2- مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم بااستفاده اززنبورتریکوگراما: 18
2-6-3-  مبارزه شیمیایی: 18
2-6-3-1-  کنترل ومبارزه باکرم ساقه خواردرخزانه: 18
2-6-3-2-  مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی: 19
2-6-3-3-  مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم: 19
2-6-3-4-   مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج دردیرکاشت هاوارقام دیررس: 19
2-7- پیشینه تحقیق 20
منابع