خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه FDI و ارتباط آن با رشد اقتصادی با فرمت docx در قالب 68 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


امروزه همه متفق‌القولند که تجارت در توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیتی انکارناپذیر استو یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد، بررسی رابطه‌ای رشد اقتصادی و باز بودن اقتصاد است به طورر کلی مساله اصلی و مهم این است که چه کشورهایی قادر خواهند بود از روند جهانی شدن اقتصاد (که اجتناب‌ناپذیر نیز می‌نماید)، بهره‌گیری بیشتری کنند در پاسخ به این پرسش نیز باید اشاره کرد که موفق بودن کشورها در گرو ساختار اقتصادی، قوانین و مقررات حاکم بر اوضاع کشور و توانایی کشور در عرصه‌ی بازارهای بین‌المللی است

 

 

 

فهرست مطالب
 رابطه FDI و رشد اقتصادی  19
2-2-1-1- نقش عوامل موثر در اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی  23
- نقش الگوی تخیصی FDI در اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی  23
- نقش درجه توسعه یافتگی یک کشور در اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی  24
- نقش استراتژی تجاری یک کشور در اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی  25
- نقش توسعه سیستم مالی در اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی  26
2-3- تئوری رشد درونزا و تجارت بین‌الملل  27
2-3-1- نظریات پویایی تجارت بین‌الملل  28
2-3-2- دلایل شکل‌گیری تجارت  28
2-3-3- اهمیت تجارت بین‌الملل  29
2-3-4- آزادسازی تجاری  30
2-3-5- سرکوب مالی  35
2-3-6- آثار آزادسازی مالی  36
2-3-7- شاخص اندازه‌گیری کنترل سرمایه  37
2-3-8- ارتباط باز بودن (آزادسازی) تجاری و باز بودن (آزادسازی) مالی  38
2-3-9- اتحادیه اقتصادی  39
2-3-9-1- منطقه تجارت آزاد  39
2-3-9-2- اتحادیه گمرکی  40
2-3-9-3- بازار مشترک  40
2-4- مطالعات تئوریک (نظری)  41
2-4-1- سابقه آزادسازی و شرایط آن  41
2-4-1-1- مبانی نظری آزادسازی  48
- تجارت داخلی  48
- تجارت خارجی  51
•الگوی مزیت مطلق  51
•الگوی مزیت نسبی  52
•الگوی تجارت آزاد هکشر _ اوهلین  54
•جان استوارت میل و تجارت خارجی  57
•نقش آزادسازی تجارت در ایجاد رشد اقتصادی در تئوریهای جدید رشد  58
2-5- کشورهای عضو اقتصاد اسلامی و دلایل انتخاب آن  60
2-6- مروری بر مطالعات انجام شده  62
2-6-1- مطالعات انجام شده در خارج  62
2-6-2- مطالعات انجام شده در ایران 
منابع